torsdag 10 oktober 2013

SAAB J 29
SAAB J 29 "Flygande tunnan".
I tjänst 1950-1976
Längd: 10.23 m
Spännvidd: 11 m
Startvikt: 8375 kg.
Max hastighet: 1060 km/tim.
Räckvidd: 1100 km
Max flyghöjd: 15 500 m.
4 st. 20 mm automatkanoner m/47

Antal tillverkade 661 st. 242 st havererade och
99 piloter omkom. 1954 fick motorn en efterbränn-
kammare som höjde maxhastigheten men framförallt
ökade stigförmågan.