fredag 26 juli 2013

Danmark 2013

Öresundsbron.


Stuga i Naes Vordingborg

Nysted

Höjerup

Gisselfeld

Själland, Falster, Lolland.
En rundresa i juli 2013
solsken varje dag 24-29 gr.


Foto J.Gripencroona
Kamera: Panasonic
FZ 45 Lumix
Samsung Pl 21

söndag 21 juli 2013

Själland Danmark

Bron till Mön


Bron till Fyn

Höjerup nya kyrka 1913

Stevns klint 41 m hög sandsten.

Stevns klint.

Gåsetornet Försvarstorn i Vordingborg
slottsruin. Från 1362. Är 26 m högt.

Gisselfeld mellan Haslev och Naestved
Danmarks största gods. Nuvarande utförande
från 1547-75


Bregentved Faxe kommun.

Höjerups gamla kyrka 1250-1300

Möns klint på syd östra Själland
Kritklippor 143 m höga.

Möns klint.


Holsteinborg Slagelse kommun.
Höjerup gamla kyrka.Gisselfeld

Bregentved
Foto J.Gripencroona
Kamera: Panasonic
Lumix FZ 45

söndag 7 juli 2013

Göteborg Klippan

M/S St ErikSjömagasinetRöda stenLite av varje utmed älven en solig och skön lördag
i juli. Röda sten  Namnet känt sedan 1775, lite olika
myter finns ang. stenen. Den ena är att en Svensk
officer dödades där i samband med en Dansk
landstigning. En annan version är att ett fartyg räddades
undan en storm genom att angöra vid stenen.
Det nämns också att stenen endast utgjorde ett sjömärke
för navigering.
Sjömagasinet  Är en restaurang vid Klippan. Är från 1775
ett lagerhus som tillhörde Ostindiekompaniet.
M/S St Erik  Byggd 1881 på Lindholmens varv.

Foto J.Gripencroona
Kamera: Panasonic
Lumix FZ 45